De 4 bouwstenen
Haar 4 bouwstenen

  1. Bedrijfscultuur
  2. Leiderschap
  3. Communicatie
  4. Discipline

Carolines kracht en passie:

Gericht bouwen aan het fundament van elke organisatie: de mensen. Hoe steviger het fundament, hoe sterker de draagkracht en flexibiliteit, hoe stabieler de te leveren prestatie.

Carolines drijfveer:

Mensen inspireren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen acties & keuzes.

Carolines overtuiging:

Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.
1. Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, tradities en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf. Een smeltkroes van invloeden dus.
De grote vraag is: Wat doen we met deze smeltkroes?
Onderschatten, negeren en laten ‘pruttelen’? Met alle risico’s van disbalans, subculturen, onrust en onduidelijkheid die dat met zich meebrengt? Of ontwikkelen we al deze invloeden tot een krachtig en uniek samenspel? Tot een gezonde bedrijfscultuur waarin mensen samenwerken als één team met collectieve focus op het realiseren van het optimale bedrijfsresultaat?

Een gezonde, krachtige bedrijfscultuur faciliteert de belangrijkste basisbehoefte van medewerkers: zich veilig voelen. Pas als je je veilig voelt kun je al je energie aan je taken en verantwoordelijkheden besteden. Het creëren van een professionele en veilige bedrijfscultuur is daarmee gelijk het meest efficiënte en productiefste dat je als organisatie kunt doen.
Correctie: móet doen.

Caroline weet welke stappen je moet zetten om die ‘smeltkroes van invloeden’ te transformeren naar een breed gedragen cultuur van visie, kernwaarden en resultaatgerichtheid.

“De belangrijke basisbehoefte van medewerkers?
Veilig zijn. Punt”

– Caroline Kortooms
“Wie ben je als het moeilijk is?
Wat kies je dan?”

– Caroline Kortooms

2. Leiderschap

‘Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Het zijn diegenen die het beste reageren op veranderingen’. Charles Darwin

Door de snelle groei van Attractiepark Toverland heeft Caroline zich ontwikkeld tot een specialist op het gebied van veranderbereidheid en veranderkracht. Leiden is dealen met verandering. Leiders motiveren, inspireren en helpen hun mensen als ze zich door de onrust die verandering nu eenmaal met zich meebrengt, heen worstelen.

Sterk leiderschap begint met persoonlijk leiderschap.
Eerst jezelf leiden, dan de ander. Wie ben jij als het moeilijk is? Wat kies je dan?
Caroline stond dag in dag uit, naast haar team in de arena. Daar heeft ze fundamentele ervaringen opgedaan op het gebied van leiderschap. Deze ervaringen hebben Caroline gedwongen én geïnspireerd een pragmatische visie op leiderschap te ontwikkelen waarbij elke medewerker voortdurend handelt vanuit groot verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. ‘Anderen behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden’ en ‘Mensgericht en resultaatgericht in balans’, vormen de basis van het leiderschap waar Caroline voor staat.

Caroline neemt je graag mee in haar zienswijze op inspirerend leiderschap aan de hand van aansprekende verhalen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Ze geeft daarbij duidelijke handvaten die voor elke organisatie toepasbaar zijn.

3. Communicatie

Alleen een geïnformeerde medewerker kan een goede medewerker zijn.
Communicatie heeft een verbale en non-verbale component.
Als deze twee matchen, staat je boodschap als een huis. Stel je het effect op je klanten voor, als een heel team zich bewust is van het totaalplaatje van communicatie? That’s magic!

Bewust en zorgvuldig communiceren is de sleutel van elke samenwerking, of het nu om 2, 20, 200 of meer dan 2.000 mensen gaat. Of het nu om interne of externe communicatie gaat.
Bedrijfscultuur = Communicatie.
Leiderschap = Communicatie.
Communicatie = Alles!

Caroline is een veelgevraagd spreker en inspirator.
Haar kracht is authentieke communicatie, verworven door alle kennis, ervaringen en inzichten die ze tijdens haar enerverende loopbaan heeft opgedaan. Haar passie is het inspireren van leiders, managers, teams en organisaties tot bewustwording en tot het voortdurend nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen acties en keuzes.
Waarom?
Omdat daar de sleutel ligt tot persoonlijk geluk; tot ‘your own magic’.
Én omdat gelukkige mensen beter functioneren en presteren op het werk.
Win-win dus.

“Alleen een geïnformeerde medewerker kan een goede medewerker zijn.”

– Caroline Kortooms

“Ik geloof in ’tough love’;
Vanuit vertrouwen iemand weerstanden laten nemen,
zodat deze persoon kan uitgroeien tot de beste versie van zichzelf.”

– Caroline Kortooms

4. Discipline

‘One of the most important actions a leader can do, is to lead by example. If you want everyone else to be passionate, committed, dedicated, and motivated, you go first’. Marshall Goldsmith

Discipline is een zeer belangrijke eigenschap in het ontwikkelen en voorleven van je persoonlijke leiderschap.
Wie ben je als het moeilijk is? Als je moe bent? Als de druk erg hoog wordt?
Een inspirerend leider zijn vraagt: visie, passie, bewustzijn, focus, energie, moed, geduld, vertrouwen, kwetsbaarheid en bovenal discipline, discipline én discipline.
Een inspirerend leider zijn bréngt: visie, passie, loyaliteit, teamgeest, vertrouwen, veiligheid, productiviteit, resultaatgerichtheid én discipline.

Hardware kun je kopen.
Heartware verdien je. Stap voor stap. Omdat je krijgt, wat je geeft.

Middels de bouwstenen die het fundament vormen voor een gezonde en krachtige bedrijfscultuur, heeft Caroline zelf mogen ervaren dat discipline geen straf is maar ‘a way of life’ wordt.
‘A way of life’ van een compleet team dat door haar gedrag voortdurend aan de veilige werkomgeving bouwt waarin grootse prestaties geleverd kunnen worden.