De 3 bouwstenen
Mijn 3 bouwstenen

  1. Bedrijfscultuur
  2. Leiderschap
  3. Communicatie

Mijn kracht en passie:

Gericht bouwen aan het fundament van elke organisatie: de mensen. Hoe steviger het fundament, hoe sterker de draagkracht en flexibiliteit, hoe stabieler de te leveren prestatie.

Mijn drijfveer:

Mensen inspireren en faciliteren de verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen gezondheid & geluk.

Mijn overtuiging:

Anderen behandelen zoals je zelf behandeld wilt worden.
1. Bedrijfscultuur

De bedrijfscultuur is het totaal aan normen, waarden, doelen, verwachtingen, rituelen, tradities en ervaringen van medewerkers binnen een bedrijf.
Een smeltkroes van invloeden dus; een onzichtbare maar niet te onderschatten onderstroom.
De grote vraag is: Wat doen we hiermee?
Onderschatten, negeren en laten ‘pruttelen’? Met alle risico’s van disbalans, subculturen, onrust en onduidelijkheid die dat met zich meebrengt?
Of ontwikkelen we al deze invloeden tot een krachtig en uniek samenspel? Tot een vitale bedrijfscultuur waarin mensen samenwerken als één team met collectieve focus op het realiseren van een optimaal en evenwichtig bedrijfsresultaat?

Een gezonde, krachtige bedrijfscultuur faciliteert de belangrijkste basisbehoefte van medewerkers: zich veilig voelen. Pas als je je veilig voelt kun je al je energie aan je taken en verantwoordelijkheden besteden. Het creëren van een professionele en veilige bedrijfscultuur is daarmee gelijk het gezondste en productiefste dat je als organisatie kunt doen.
Correctie: móet doen.

Ik weet welke stappen ik moet zetten om die ‘smeltkroes van invloeden’ te transformeren naar een breed gedragen cultuur van visie, kernwaarden en resultaatgerichtheid.

“De belangrijke basisbehoefte van medewerkers?
Veilig zijn. Punt”

– Caroline Kortooms
“Sterk leiderschap begint bij persoonlijk leiderschap

– Caroline Kortooms

2. Leiderschap

‘Het zijn niet de sterkste soorten die overleven en ook niet de meest intelligente.
Het zijn diegenen die het beste reageren op veranderingen’. Charles Darwin

Door de snelle groei van Attractiepark Toverland en mijn pioniers- rol als Gezondheidsmaker, heb ik me kunnen ontwikkelen tot een specialist op het gebied van veranderbereidheid en veranderkracht. Leiden is dealen met verandering. Leiders motiveren, inspireren en helpen hun mensen als ze zich door de onrust die verandering nu eenmaal met zich meebrengt, heen worstelen.

Sterk leiderschap begint met persoonlijk leiderschap.
Eerst jezelf leiden, dan de ander. Daarvoor moet je weten wie je zelf bent.
Wat zijn jouw talenten en passies? En wat zijn jouw valkuilen en aandachtsgebieden?
Wie ben jij als het moeilijk is? Wat kies je dan?

Ik stond 20 jaar lang, dag in dag uit, naast mijn Toverteam in de arena. Daar voel ik me thuis. Precies daar heb ik fundamentele ervaringen opgedaan op het gebied van leiderschap. Deze ervaringen hebben me gedwongen én geïnspireerd een pragmatische visie op leiderschap te ontwikkelen waarbij elke medewerker voortdurend handelt vanuit groot verantwoordelijkheidsgevoel en eigenaarschap. ‘Anderen behandelen zoals jezelf behandeld wilt worden’ en ‘Mensgericht en resultaatgericht in balans’, vormen de basis van het leiderschap waar ik voor sta.

Ik neem je graag mee in mijn zienswijze op inspirerend leiderschap aan de hand van aansprekende verhalen en voorbeelden uit de dagelijkse praktijk. Er zijn verhalen voor alle lagen binnen een organisatie. Ook al ben je hiërarchisch misschien geen leider, dat ontslaat je niet om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen acties en keuzes. Die eigen verantwoordelijkheid nemen noemen we persoonlijk leiderschap, en laat precies daar goed leiderschap beginnen!

Ik geef duidelijke handvaten die voor elke organisatie toepasbaar zijn.
Tevens coach ik mensen die zich op het gebied van leiderschap willen ontwikkelen.

3. Communicatie

Alleen een geïnformeerde medewerker kan een goede medewerker zijn.
Informeren doe je middels communiceren.
Communicatie heeft een verbale en non-verbale component.
Als deze twee matchen, staat je boodschap als een huis.

Bewust en zorgvuldig communiceren is de sleutel van elke samenwerking, of het nu om 2, 20, 200 of meer dan 2.000 mensen gaat.
Of het nu om interne of externe communicatie gaat.
Bedrijfscultuur = Communicatie.
Leiderschap = Communicatie.
Communicatie = Alles!

Als derde bouwsteen valt alles samen bij de interne en externe communicatielijnen van een organisatie. Het toepassen van storytelling daarbij is van grote meerwaarde en draagt in hoge mate bij aan de onderlinge sfeer en verbinding.

Elke organisatie heeft zijn/haar eigen betekenisvolle verhalen. Hoe meer die verhalen leven bij de eigen mensen, hoe aantrekkelijker een organisatie voor de buitenwereld wordt.

“Alleen een geïnformeerde medewerker kan een goede medewerker zijn.”

– Caroline Kortooms